1. Yabancı devletlerde bulunan vatandaşlarımızın konsolosluk.net sistemindeki kayıtlı adreslerine pol-net sistemi üzerinden ulaşılır.
  2. T.C. Adalet Bakanlığı ile yapılan yazışmalarda evrakın ekine cevabın gönderilebilmesi için posta pulu eklenmesi gerekmektedir.
  3. İstinabe talep yazısı ile eklenecek evrakın Türkçe aslı veya onaylı örneklerinin yabancı devletin dilinde yapılmış tercümeleri ile birlikte ikişer takım halinde düzenlenerek Adalet Bakanlığına gönderilir.
63/2 Sayılı Hukuki Konularda Uluslararası İstinabe Taleplerine Uygulanacak Esaslar Hakkındaki Genelge kapsamına göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
25.02.2019