2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre; Aşağıdakilerden hangisi Adalet Komisyonuna başkanlık yapabilir?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
16.11.2019 Şık güncellemesi yapıldı.