I - Dosyanın uzlaştırma bürosuna intikali, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının kararı ile olur.
II - Kararda, uzlaştırmaya konu olaya ve delillere dair değerlendirme ile suç fiilinin hukukî nitelendirilmesi yer alır.
III - Uzlaştırma bürosuna intikali yönündeki kararı, bağlı olduğu Cumhuriyet b
aşsavcısı (veya vekili veya görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı) tarafından görülür.
IV - Uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan inceleme sonucunda yönetmelikte sayılan durumlarda; dosya, Yönetmeliğin 2 no’lu ekinde yer alan iade kararı ile soruşturma bürosuna geri gönderilebilir.

Soruşturma Dosyasının Uzlaştırma Bürosuna Gönderilmesi ve dosyanın İncelenmesi ile ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur?
811 kişi bu soruyu çözdü.359 kişi doğru, 452 kişi yanlış çözdü.
1 Beğenme
Telif Hakkı İhlali Bildir Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
04.03.2018 şık güncellemesi yapılmıştır.