6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre "mirastan doğan davalarda yetki" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
09.02.2022 Kaynak