5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre;Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının görüşülmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
12.03.2019 şık güncellemesi