I.Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesi uyandıran somut olgular varsa, tutuklama nedeni var sayılır.
II.Hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.
III.Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme durumu var ise tutuklama nedeni var sayılır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre "tutuklama nedenleri"  ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
13.06.2022 12/05/2022 tarih ve 7406 sayılı Kanun ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonrası güncelleme yapılmıştır.