I.Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya yerine görevlendirdiği Yargıtay Cumhuriyet savcısı, sanık, müdafii, katılan ve vekili iddia ve savunmalarını açıklar. 
II.Duruşmadan önce görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafından hazırlanan rapor üyelere açıklanır.
III.Sanığa temyizi istemiş taraftan önce söz verilir.

5271 Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre; Yargıtay duruşmalarında usul ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
06.03.2020 şık güncellemesi yapılmıştır