I.Metnin bitiminden itibaren iki-dört boşluk bırakılarak yazı alanının en sağına ortalanarak atılır.
II.Metnin bitiminden itibaren yazı alanının ortasına atılır.
III.Metnin son satırı ile aynı hizaya atılır.
IV.Metnin bitiminden itibaren altı-sekiz boşluk bırakılarak yazı alanının en sağına atılır.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca, resmi yazışmalarda
“imza” kısmının yerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Tüm şıkları göster Kaynak