I.Herhangi bir vergi dairesi
II.GİB İnternet Sitesi
III.Cumhuriyet Başsavcılığı

Kamu İhale Genel Tebliğine göre; İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri üzerinden almaları mümkündür?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
22.01.2019 Şık güncellemesi yapılmıştır.