4721 Türk Medeni Kanunu'na göre, asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi,korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır malıdırı  ifade eden  kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
09.02.2022 Kaynak