T.C. Anayasası’na göre “yargı yolu” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
09.02.2022