I. Yasama, yürütme ve yargı organlarını
II. İdare makamlarını
III. Diğer kuruluş ve kişileri

T.C. Anayasası hükümleri yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini bağlar?
4661 kişi bu soruyu çözdü.4455 kişi doğru, 206 kişi yanlış çözdü.
Telif Hakkı İhlali Bildir Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
11.10.2018