I. Yasama, yürütme ve yargı organlarını
II. İdare makamlarını
III. Diğer kuruluş ve kişileri

T.C. Anayasası hükümleri yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini bağlar?
4907 kişi bu soruyu çözdü.4686 kişi doğru, 221 kişi yanlış çözdü.
Telif Hakkı İhlali Bildir Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
11.10.2018