I. Yasama, yürütme ve yargı organlarını
II. İdare makamlarını
III. Diğer kuruluş ve kişileri

T.C. Anayasası hükümleri yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini bağlar?
5205 kişi bu soruyu çözdü.4965 kişi doğru, 240 kişi yanlış çözdü.
Telif Hakkı İhlali Bildir Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
11.10.2018