I. Yasama, yürütme ve yargı organlarını
II. İdare makamlarını
III. Diğer kuruluş ve kişileri

T.C. Anayasası hükümleri yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini bağlar?
4619 kişi bu soruyu çözdü.4416 kişi doğru, 203 kişi yanlış çözdü.
Telif Hakkı İhlali Bildir Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
11.10.2018