Disiplin amirleri uyarma,kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren ----------- içinde vermek zorundadırlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
09.02.2022 Kaynak