7242 Sayılı Kanun ve Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavına Etkisi 04.05.2020

 


15 Nisan 2020 tarihinde 31100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun değişikliği Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavının bazı konularını da kapsamaktadır. Söz konusu kanun değişikliğinden etkilenen konular ve kanun maddeleri aşağıdaki gibidir. 

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 50, 51 ve 53. madde hükümleri.


5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 109, 112 ve 272. madde hükümleri.


5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16, 17, 19, 105, 105/A, 106. madde hükümleri.


2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 114. madde hükümleri.

 

Sitemizde bulunan konu ve soruların tamamı bu değişiklikler gereğince güncellenmiştir. 

 

Söz konusu kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

İyi çalışmalar...