UZLAŞTIRMACI SINAVI KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 19.02.2021