5235 Sayılı Adli  Yargı  İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun kapsamına göre; bölge adliye mahkemesi  başkanının görevlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
17.03.2020 kaynak güncellemesi