I.Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın imzalanması
II.Moskova Antlaşması'nın imzalanması
III.İtilaf Devletlerinin Paris Barış Konferansını toplaması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri I. İnönü Zaferi'nin sonuçları arasında yer alır?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
17.06.2023