Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdaki verilen tarih yazımlarının hangisi doğrudur?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
17.06.2023