Kadrolar, -  -   -   -   -  gösterildiği şekilde düzenlenir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Tüm şıkları göster Kaynak
Güncelleme Notu
17.06.2023